Administration


  • Strukturering: Har du brug for at få ryddet op, arkiveret og sat tingene i system - og evt. lavet procesbeskrivelser af dine arbejdsgange, så er det noget af det jeg brænder for - og det vil kunne lette hverdagen for dig fremover.
  • Markedsføring: Jeg hjælper gerne når du skal have opdateret din hjemmeside eller firmafacebook profil samt tager den daglige kontakt til samarbejdspartnere i forbindelse med markedsføring
  • Arbejdsmiljø: Jeg har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og tilbyder dig at udarbejde APV og handlingsplan for din virksomhed samt løbende opfølgning heraf.
  • Indberetninger: Jeg kan være behjælpelig med diverse indberetninger på virk.dk, skat.dk mv.
  • Forsikringer: Har du brug for at få gennemgået og sammenlignet dine forsikringer med hvad andre kan tilbyde, eller ønsker du at jeg deltager i møde med din assurandør så gør jeg gerne det.
  • Personale: Det er vigtigt at have styr på ansættelseskontrakter, overenskomster, pensionsordninger mv. som jeg tilbyder at assistere med.

Administration

Bogholderi

Konsulentydelse