Administration


  • Strukturering: Har du brug for at få ryddet op, arkiveret og sat tingene i system - og evt. lavet procesbeskrivelser af dine arbejdsgange, så er det noget af det jeg brænder for - og det vil kunne lette hverdagen for dig fremover.
  • Indberetninger: Jeg kan være behjælpelig med diverse indberetninger på virk.dk, skat.dk mv.

Administration

Bogholderi

Konsulentydelse