Bogholderi


  • Kreditorstyring: Jeg tilbyder løbende bogføring af leverandørfakturaer, betalinger og afstemning af kreditorer, således at du hele tiden er ajour med hvad du skylder dine kreditorer samt at du får betalt til tiden.
  • Debitorstyring: Det kan være hårdt for likviditeten, hvis du ikke får faktureret så snart opgaven er udført, samt opfølgning på betalinger jf. aftalt rykkerprocedure.
  • Bankafstemning: Jeg tilbyder løbende bankafstemninger enten inklusiv udligning af kreditor/debitor betalinger.  
  • Lønadministration: Jeg tilbyder lønindberetning (14 dages lønnet eller månedslønnet) i et internetbaseret lønsystem som Danløn eller Dataløn samt afstemning af indberetninger.
  • Moms: Jeg tilbyder at udarbejde dit momsregnskab herunder afstemninger, indberetning af moms (samt evt. EU-Varesalg) og evt. betaling af momsen.
  • Klargøring til revisor: Jeg kan desværre ikke tilbyde at lave dit årsregnskab, men jeg vil gerne hjælpe med at gøre det klar til revisoren. Det omfatter bl.a. bankafstemninger, lønafstemninger, afstemning af debitorer og kreditorer samt indsamling af div. Dokumenter.

Administration

Bogholderi

Konsulentydelse